Sankta Lucia

Här kommer en av de svenska julklassikerna. Mer om den svenska Luciatraditionen hittar du här.

Jonas Gustavsson